Условия

Общите условия описани в това споразумение важат за всички потребители на Goodlife.bg.

За да използвате услугите предоставени от сайта, Вие трябва да се запознаете с посочените Общи Условия.

Oбщите условия уреждат взаимоотношенията между Вас и „Уан Шеър Комюнити” ЕООД, ЕИК 201039517, адресна регистрация София, жк. Люлин, блок 647, вх. Б, ет. 1, ап. 5, телефон за контакти 0886664150, собственик на Goodlife.bg, за извършването на покупки в електронния магазин Goodlife.bg.

„Уан Шеър Комюнити” ЕООД, собственик на Goodlife.bg, и Вие сте обвързан/а с тях от влизането до напускането на настоящия уебсайт.

Използването на настоящия електронен магазин чрез зареждане, разглеждане, поръчка означава, че Вие сте приел/а общите условия за неговата употреба. Ако не сте съгласни с тези общи условия, не използвайте електронния магазин.

За да използвате настоящия уебсайт, Вие трябва да сте пълнолетен/а. Осъществявайки покупка, Вие удостоверявате, че имате навършени 18 години и законът Ви позволява да консумирате алкохол.

Потребител е всяко лице, което се е регистрирало в Goodlife.bg и използва услугите, предоставени от сайта. 

Goodlife.bg не носи отговорност за щети възникнали заради невъзможност да се използва част или цялата система поради технически причини, независимо от обстоятелствата, които са довели до това - технически проблеми, техническа профилактика, решения на мениджмънта и др.

 

Поръчка е индивидуалната заявка от съответния потребител през неговия личен профил за закупуване на стоки от Goodlife.bg, съгласно настоящите общи условия.

 

За да пазарувате чрез електронния магазин Goodlife.bg Вие трябва да си направите регистрация.

 

Чрез нея Вие създавате личен профил, в който трябва да въведете на съответния език (български или английски) име и фамилия, адрес за доставка и плащане, телефон за контакт, e-mail, парола.

 

С успешното приключване на вашата регистрация Вие потвърждавате, че сте запознати и приемате настоящите условия.

 

Данните в своя профил можете да променяте от линк Вашите данни над главата на сайта, на същото място, на линк Вашите поръчки можете да проследявате и своите поръчки.

 

Преди да направите поръчка влезте в своя профил, от „Вход”.

 

Поръчка може да направите, когато изберете даден продукт и кликнете върху бутона с Пазарската количка. Ще бъдете отведени във Вашата пазарска количка, където ще видите продукта. Ако желаете да добавите още продукти, кликнете на бутона Продължете пазаруването.

 

Ако сте готов да поръчате натиснете Продължи с адреса за доставка.

 

Ще видите цената на поръчката и доставка, адреса за доставка, личните Ви данни, който сте въвели, и поле за допълнителна информация. Ако е необходимо – коригирайте данните и опишете конкретни изисквания, ако има такива.

Когато всичко е наред натиснете бутона Продължи.

 

Изберете начин на плащане и натиснете бутона Поръчай.

 

Ще получите потвърждение по и-мейл на поръчката си.

 

Крайната цена на стоките е изписана на страницата за представяне на съответния продукт в български левове.

 

 

Всички цени, посочени в този сайт, са с включен ДДС и не включват цена за доставка!

 

 

Цените за доставка са описани в блок.

 

Съвети преди пазаруване

 

Разгледайте промоциите на заглавната страница и по категории.


Изберете внимателно вида на продукта от съответната категория и прочетете внимателно описанието на продукта. Ако имате неясноти и въпроси, допитайте се до нас по телефон или и-мейл.

 

Според закона за защита на потребителите и правилата за търговия, потребителят има право да направи рекламация при следните случаи: констатирани липси, дефекти на стоката, несъответствие с обявения обем, цена или с обявената търговска марка.

 

Извън тях клиентът няма право да откаже да получи и заплати поръчаната от него стока. В противен случай той дължи заплащане на извършените разходи за доставка и връщане на стоката.


Рекламацията се предявява до 7 работни дни след закупуването на стоката.


При предявяване на рекламация потребителят може да претендира за:

 

1. Отказ от закупена стока 

Потребителят има право да се откаже от една или повече от поръчаните стоки в 7 дневен срок от получаване на поръчката в случай, че дадената стока е във вида в който е доставена, ако е опакована - опаковката и не е отваряна (опаковката на пратката може да бъде отваряна) и не е нарушавана цялостта на евентуални пломби и етикети целящи да установят разопаковането или употребата на стоката. 

Транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката са за сметка на потребителя. 

При констатация на дефектна стока до 24ч. от получаването и, и при ненарушен търговски вид на стоката и опаковката, www.goodlife.bg.
Транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката са за сметка на www.goodlife.bg
 

2. Връщане на продукта и възстановяване на заплатената от потребителя сума.

При несъответствие на стоката с основните характеристики посочени в страницата, www.goodlife.bg възстановява депозираната за стоката от потребителя сума, включително и транспортните разходи начислени за придобиване на стоката съобразно чл. 59 ал.3 от ЗЗП и в срок от 5 дни от получаване на стоката и ненарушен търговски вид на стоката и опаковката. 
Електронният магазин Goodlife.bg изплаща сумата (без разходите за транспорт) не по-късно от 5 работни дни, считано от датата, на която потребителят е направил рекламация, чрез пощенски запис или банков превод (в този случай е необходимо да посочите банка, IBAN, BIC, име на титуляря на сметката).

 

2. Заменяне на стоката с нова.

Goodlife.bg заменя стоката в срок от 5 дни от датата на доставка, съгласно чл. 55, ал. 1 от ЗЗП, или възстановява платената сума, ако преждевременно продуктът е изчерпан.

Връщането, подмяната на продукта или възстановяването на заплатената от потребителя сума става само ако продуктът или продуктите бъдат върнати в запазена оригинална опаковка и добър търговски вид, неизползвани, с оставени на местата им етикети. Транспортните разходи за връщане на стоката са за сметка на клиента.

 

Стандартен формуляр за упражняване право на отказ при онлайн покупки на КЗП

ОРС - онлайн разрешаване на спорове 

Алтернативно разрешаване на спорове

 

Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите

 

Наименование на Търговеца и собственик на електронния магазин и марка Goodlife.bg – Уан Шеър Комюнити ЕООД
Седалище и адрес на управление: България, гр. София, Люлин, бл. 647.
Адрес за упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби от потребители: България, гр. София, Люлин, бл. 647

Данни за кореспонденция: България, гр. София, Люлин, бл. 647, вх. 6, ап. 5

 


Вписване в публичните регистри: ЕИК: 201039517

 

Комисия за защита на потребителите

 

Адрес: 1000 гр.София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6, факс: 02 / 988 42 18, гореща линия: 0700 111 22, уеб сайт: www.kzp.bg

 

Регистрация по Закон за данък върху добавената стойност: BG175023430

 

В съдържанието на Goodlife.bg са използвани запазените знаци и марки, снимки от каталозите, текстове и т.н. на различни фирми и правата върху тези материали принадлежат на съответната фирма. Всички останали материали от съдържанието на сайта (включително, но не само снимки, графики, текст, илюстрации и дизайн) са собственост на Goodlife.bg.

 

Употребата им с търговска, рекламна или друга обществена цел, употребата чрез публично разпространение, копиране, публикуване в други уебсайтове в глобалната мрежа, създаването на производни материали от съдържанието на електронния магазин, промените в съдържанието, предаването, излагането, възпроизвеждането на съдържанието, създаването на вторични материали са нарушения на авторските и сродните им права и се преследват от закона.