Реклама

Стандартни формати

 

300х250

Всички страници

Цена за 1000 импресии – 18 лв без ДДС

Гарантирани импресии на ден - 7500

 

300х250 TVC

Всички страници

Цена за 1000 импресии – 20 лв без ДДС

Гарантирани импресии на ден - 7500

 

250х360 

В статия и мобайл

Цена за 1000 импресии – 18 лв без ДДС

Гарантирани импресии на ден - 5000

 

300х600

Вътрешни страници

Цена за 1000 импресии – 24 лв без ДДС

Гарантирани импресии на ден - 5000

 

Wallpaper I I

Всички страници

Цена за 1000 импресии – 30 лв без ДДС

Гарантирани импресии на ден - 5000

 

Wallpaper П

Всички страници

Цена за 1000 импресии – 35 лв без ДДС

Гарантирани импресии на ден - 5000

 

 

 

Нестандартни формати

 

Floating банер

Размер от 300х250 px до 600х250 px

Цена за 1000 излъчвания на ден - 27 лв без ДДС

Банерът се визуализира от две части - стандартна част с размер 300х250 px и нестандартна анимирана част, която извършва действие извън размерите на стандартния банер.

Действието на банера завършва в стандартната част на банера.

Максималната продължителност на анимацията в нестандартната част на банера може да е до 15 секунди.

Максимален размер в разширено състояние до 600х250 px.

Честота на излъчване - веднъж на уникален потребител за ден.

Звук е позволен само, когато банерът има видео. По подразбиране банерът стартира без звук. Звукът се активира с клик от потребителя.

 

Toplayer Banner

Виж демо

Размер до 300x300 px

Цена за 1000 излъчвания на ден - 22 лв без ДДС

Банерът е нестандартен рекламен формат, който, при зареждане на страница на сайт, се появява, покривайки част нейното съдържание.

Честота на излъчване - веднъж на уникален потребител за ден.

Звук е позволен само, когато банерът има видео. По подразбиране банерът стартира без звук.

 

Full Screen Overlay Banner

Виж демо

Размер до 900x500 px

Цена за 1000 излъчвания nа ден - 35 лв без ДДС

Full Screen Overlay банерът е настандартен рекламен формат, който при зареждане на страница на сайт покрива цялото му съдържание.

Криейтивът се задържа 15 секунди в това състояние, след което се затваря автоматично.

Честота на излъчване - веднъж на уникален потребител за ден.

Звук е позволен само, когато банерът има видео. По подразбиране банерът стартира без звук.

 

Full Screen Overlay Banner+300x250

Размер до 900x500 px

Цена за 1000 излъчвания nа ден - 45 лв без ДДС

Full Screen Overlay банерът е настандартен рекламен формат, който при зареждане на страница на сайт покрива цялото му съдържание, след като се затвори банера остава на позицията 300х250.

Криейтивът се задържа 15 секунди в това състояние, след което се затваря автоматично.

Честота на излъчване - веднъж на уникален потребител за ден.

Звук е позволен само, когато банерът има видео. По подразбиране банерът стартира без звук.

 

PR материал

800 лв без ДДС на ден

Статия с максимум 2 500 символа, която се маркира като платена публикация.

Платената публикация включва до 5 снимки с минимална широчина 830 px и минимална височина 536 px.

Като автор се посочва името на клиента, заявил публикацията.

Материалът се категоризира в рубрика по избор. В деня на публиуването стои на заглавната страница на сайта, а след това още 2 дни в рубриката, в която е категризиран.

Платените публикации излизат в резултатите от търсене и остават в архива на сайта.

 

Мобилна реклама

 

Banner 320x50 px

Всички страници

1000 импресии - 25 лв без ДДС

 

Mobile Splash 320x450 px

Всички страници с показване по 1 на ден на уникален потребител

1000 импресии 35 лв без ДДС

 

Забележка: Минималната нетна сума за заявка е 250 лв. без ДДС

 

За контакти

Стоян Георгиев

stoyan@goodlife.bg

0888520009